השיטה

שיטה ישראלית, לא תחרותית, המתמחה בנושא של הגנה עצמית ברחוב.

מלמדת ומקנה:

ערכים, שליטה עצמית, משמעת עצמית, בטחון עצמי, יכולת להגן על עצמך, לכבד את הזולת.

משפרת:

את הכושר הגופני על כל מרכיביו, יכולת התמודדות עם מצבים שונים.

 

ראה אתר הבית של שיטת קמ"י

http://www.kami.org.il/