תמונות

1

השחורות שלי

עם ילדיי

בביקור בקנדה

מחנה אימונים

הגנה נגד סכין

עם ראש השיטה הנוכחי

קבוצת בוגרים בר"ג

אימון בים

שנות ה-80 עם אימי

הבנות נגד הבנים

הדגמות ילדים

בטקס קבלת דרגות

עם מייסד השיטה

שחרור מחניקה מאחור

מחנה אימונים